PROTOKÓŁ KULTURALNY

CZASOPISMO KULTURALNE POD REDAKCJĄ JERZEGO GRUPIŃSKIEGO. WITRYNA PREZENTACYJNA

REDAKCJA. INFORMACJE

Redakcja „Protokołu Kulturalnego” − czasopisma wydawanego drukiem w Poznaniu

Redaktor naczelny: Jerzy Grupiński

Tel.: 61 833 04 83

E-mail: jerzygrupinski@gmail.com

Korekta: Jolanta Szwarc

Przygotowanie do druku: Stanisław Szwarc

E-mail: jsszwarcowie@wp.pl

Wydawca „Protokołu Kulturalnego” ISSN: 1506-1833: 

Klub Literacki „Dąbrówka” − Piątkowskie Centrum Kultury

Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,

os. Bolesława Chrobrego 117, 60-681 Poznań.


Jerzy Grupiński, założyciel „Protokołu Kulturalnego” w 1998 roku, redaguje ten tytuł od początku jego istnienia. Jest poetą, krytykiem literackim, animatorem kulturalnym, organizatorem konkursów poetyckich, organizatorem spotkań i kierownikiem literackim Klubu Literackiego „Dąbrówka”, mającego siedzibę w „Dąbrówce” (w Piątkowskim Centrum Kultury PSM).

Na fot. (z 6.03.2018 r.):  Jerzy Grupiński

Fot.: Stefania Pruszyńska


Wizerunek kolorystyczny z animacją logo „Protokołu Kulturalnego” na potrzeby prezentacji w niniejszej witrynie opracowała graficznie: Stefania Pruszyńska


Spisy treści wszystkich numerów „Protokołu Kulturalnego” podaje Katalog czasopism:

http://katalog.czasopism.pl/index.php/Protok%C3%B3%C5%82_Kulturalny


„Protokół Kulturalny” w PDF mogą Państwo pobrać do lektury:

w niniejszej witrynie prezentacyjnej  „Protokołu Kulturalnego” 

https://protokolkulturalny.wordpress.com/protokol-kulturalny-w-pdf-do-lektury/

w witrynie Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich http://www.zlpwlkp.pl/

pod linkiem:

http://www.zlpwlkp.pl/?page_id=255

w witrynie PoeciPolscy.pl https://www.poecipolscy.pl/

pod linkiem:

http://www.poecipolscy.pl/proza/protokol-kulturalny

Redakcja bardzo serdecznie dziękuje Przyjaciołom, Partnerom za udostępnianie „Protokołu Kulturalnego”  w PDF i informacji  o niniejszej witrynie prezentacyjnej oraz związanych z Klubem Literackim „Dąbrówka”.


Niniejsza witryna prezentacyjna „Protokołu Kulturalnego” i Klubu Literackiego „Dąbrówka” po uzgodnieniu z Jerzym Grupińskim została założona pro publico bono w 2015 roku przez Stefanię Golenię (Stefanię Pruszyńską), z zawodowym doświadczeniem w wydawnictwach i redakcjach od 1989 r. − dziennikarkę, redaktor, od 2006 r. − redaktor naczelną i wydawcę internetowych prasowych mediów autorskich: Gazety Autorskiej „IMPRESJee” http://www.impresjeee.blox.pl (nr 2190 w Rejestrze Prasy Regionalnej w SO w Poznaniu, od maja 2007 r.) i Portalu Autorskiego IMPRESJee.pl http://www.impresjee.pl,  poetkę, eseitkę, aforystkę  i autorkę innych artystycznych utworów literackich i sztuki plastycznej: obrazów, grafik, rysunków, członkinię Klubu Literackiego „Dąbrówka”. 

Uwaga! Aktualnym adresem podanej wyżej Gazety Autorskiej „IMPRESJee” jest adres: Portalu Autorskiego IMPRESJee.pl: http://www.impresjee.pl (zasoby  Gazety Autorskiej „IMPRESJee” są scalane z zasobami Portalu Autorskiego IMPRESJee.pl).


Informacja dodatkowa: Jedynym beneficjentem dochodów z reklam kreowanych przez WordPress.com, a zamieszczanych w niniejszej witrynie, jest WordPress.com.

(ArtPoeRed)


Wpis został zaktualizowany 6 czerwca 2019 o godz. 2.52

 

Reklamy