PROTOKÓŁ KULTURALNY

CZASOPISMO KULTURALNE POD REDAKCJĄ JERZEGO GRUPIŃSKIEGO. WITRYNA PREZENTACYJNA

REDAKCJA. INFORMACJE

Redakcja „Protokołu Kulturalnego” − czasopisma wydawanego drukiem w Poznaniu

Redaktor naczelny: Jerzy Grupiński

Tel.: 61 833 04 83

E-mail: jerzygrupinski@gmail.com

Korekta: Jolanta Szwarc

Przygotowanie do druku: Stanisław Szwarc

E-mail: jsszwarcowie@wp.pl

Wydawca „Protokołu Kulturalnego” ISSN: 1506-1833: 

Klub Literacki „Dąbrówka” − Piątkowskie Centrum Kultury

Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,

os. Bolesława Chrobrego 117, 60-681 Poznań


Jerzy Grupiński, założyciel „Protokołu Kulturalnego” w 1998 roku, redaguje ten tytuł od początku jego istnienia. Jest poetą, krytykiem literackim, animatorem kulturalnym, organizatorem konkursów poetyckich, organizatorem spotkań i kierownikiem literackim Klubu Literackiego „Dąbrówka”, mającego siedzibę w „Dąbrówce” (w Piątkowskim Centrum Kultury PSM).

Na fot. (z 6.03.2018 r.):  Jerzy Grupiński

Fot.: Stefania Pruszyńska


Wizerunek kolorystyczny z animacją logo „Protokołu Kulturalnego” na potrzeby prezentacji w niniejszej witrynie i  Internecie opracowała graficznie: Stefania Pruszyńska


Spisy treści wszystkich numerów „Protokołu Kulturalnego” podaje Katalog czasopism:

http://katalog.czasopism.pl/index.php/Protok%C3%B3%C5%82_Kulturalny


Drukowany „Protokół Kulturalny” jest udostępniany w Internecie do pobrania i lektury w formacie PDF: w  tutejszym portalu „Protokołu Kulturalnego” i portalach:   Poecipolscy.pl, Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich oraz  Gazety Autorskiej IMPRESJee.pl


Niniejsza witryna prezentacyjna „Protokołu Kulturalnego” i Klubu Literackiego „Dąbrówka” po uzgodnieniu z Jerzym Grupińskim została założona pro bono w 2015 roku przez Stefanię Golenię (Stefanię Pruszyńską) − dziennikarkę, redaktor, poetkę, eseitkę, aforystkę  i autorkę innych artystycznych utworów literackich i sztuki plastycznej: obrazów, grafik, rysunków, członkinię Klubu Literackiego „Dąbrówka”, z zawodowym 30-letnim doświadczeniem w wydawnictwach i redakcjach. Od 2006 r. − redaktor naczelną i wydawcę  Gazety Autorskiej „IMPRESJee” http://www.impresjeee.blox.pl (nr 2190 w Rejestrze Prasy Regionalnej w SO w Poznaniu, aktualnie tejże Gazety Autorskiej pod nowym adresem  IMPRESJee.pl http://www.impresjee.pl

(ArtPoeRed)


Informacja dodatkowa: Jedynym beneficjentem dochodów z reklam kreowanych przez WordPress.com, a zamieszczanych w niniejszej witrynie, jest WordPress.com.

(ArtPoeRed)


Wpis został zaktualizowany 19  września 2019 o godz.15.14

 

Reklamy