PROTOKÓŁ KULTURALNY

CZASOPISMO KULTURALNE POD REDAKCJĄ JERZEGO GRUPIŃSKIEGO. WITRYNA PREZENTACYJNA

„PROTOKÓŁ KULTURALNY” W PDF DO LEKTURY

„Protokół Kulturalny”, pod redakcją Jerzego Grupińskiego, ukazujący się drukiem w Poznaniu, można pobrać w PDF do lektury w tutejszej witrynie. Jest dostępny od  numeru 53.

Protokół Kulturalny nr 53. Poznań 2015

Protokół Kulturalny nr 54, 55. Poznań 2015

Protokół Kulturalny nr 56. Poznań 2016

Protokół Kulturalny nr 57. Poznań 2016

Protokół Kulturalny nr 58. Poznań 2016

Protokół Kulturalny nr 59-60. Poznań 2017

Protokół Kulturalny nr 61. Poznań 2017

Protokół Kulturalny nr 62. Poznań 2017

Protokół Kulturalny nr 63. Poznań 2017

Protokół Kulturalny nr 64. Poznań 2018

Protokół Kulturalny nr 65. Poznań 2018

Protokół Kulturalny nr 66. Poznań 2018

Protokół Kulturalny nr 67. Poznań 2018

Protokół Kulturalny nr 68. Poznań 2019

Protokół Kulturalny nr 69.  Poznań 2019

Protokol-Kulturalny nr 70. Poznań 2019

„Protokół Kulturalny” jest  także udostępniany w PDF od numeru 53:

*pod linkiem: https://www.poecipolscy.pl/proza/protokol-kulturalny/

w portalu: Poeci Polscy.pl http://www.poecipolscy.pl

*pod linkiem: http://www.zlpwlkp.pl/?page_id=255  w witrynie Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich http://www.zlpwlkp.pl/

* w Gazecie Autorskiej IMPRESJee.pl http://www.impresjee.pl (pod programami KL „Dąbrówka”)

 

Dziękujemy Przyjaciołom, Partnerom za współpracę. 

A Państwa, Szanowni  P.T. Czytelnicy, zapraszamy do lektury

Redakcja „Protokołu Kulturalnego”


Reklamy